Våre tjenester

Vi er overalt

Du finner Dekningspatruljen i hele Norge. Med avdelinger fra Kristiansand i sør til Vadsø i Nord er vi som regel aldri mer enn et par timer unna din bedrift. Dette gjør oss i stand til raskt å levere våre tjenester til gunstige priser.

Innendørsdekning

For bedrifter som tenker både økonomi og miljø med god isolering av bygg, men som  også er helt avhengig av ypperlig kommunikasjon, er dårlig innendørs mobildekning et stort problem. Ingen mobildekning – ingen produksjon!

Utendørsdekning

Selv om teleoperatørene kontinuerlig bygger ut sine nett med flere frekvenser som støtter og supplerer hverandre, opplever man uteområder uten mobildekning. Noen steder er det ingen dekning, mens andre steder mangler de nyeste teknologiene.

God utendørs mobildekning handler både om opplevelse og sikkerhet!

Oppdrett, fiskeri og havbruk

For en bransje som nå går gjennom en digitaliseringsprosess, er god mobildekning helt avgjørende for å lykkes. God utendørs mobildekning handler om å kunne arbeide smartere og ivareta sikkerheten til sine medarbeidere.

Dekningspatruljen leverer både innendørs og utendørs mobildekning til oppdrett-, fiskeri- og havbruksnæringen.

Mobilt kvalitetsbygg

Er du eiendomsforvalter og skal leie ut næringslokaler? Skal din virksomhet flytte til nye næringslokaler?

Dekningspatruljen tilbyr fastpris på befaring & dekningsmåling med sluttrapport og Mobilt Kvalitetsbygg sertifiseringsbevis.
Ikke vent med kvalitetssjekk av mobildekningen til etter at brukerne er på plass.

Nytt byggeprosjekt

Tør du prosjektere nytt bygg uten å sikre optimal mobildekning?

Dyktige konsulenter tilbyr multifaglig rådgivning hvor også mobildekning tas med som en viktig del av prosjektet. Ved å tenke på mobildekningen allerede i prosjekteringsfasen, sikrer man riktig budsjettering samt at kabling kommer på plass innen føringsveier lukkes. Man unngår da store ekstrautgifter ved en eventuell ettermontering.

Leie & finansiering

Passer det dårlig å gjøre investeringer akkurat nå?

Leie eller finansiering er gode alternativer til å kjøpe utstyret som trengs for å sikre optimal mobildekning. Ved leie eller finansiering vil din virksomhet disponere utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis 24 til 60 måneder. Man unngår dermed å binde virksomhetens kapital og beholder muligheten til å bruke den på andre viktige investeringer.

E-helse

Digitalisering av arbeidsprosesser fjerner tidstyver og øker effektiviteten. Dette frigjør tid og rom for økt pasientinvolvering. For å møte utfordringen med en aldrende befolkning og fortsatt kunne tilby helsetjenester av den kvaliteten som forventes, er digitalisering og mobile arbeidsverktøy til helsepersonell en nødvendighet. For å kunne gjennomføre digitalisering er det helt avgjørende med god innendørs mobildekning.