Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ligger i Breivika, rundt fire kilometer fra Tromsø sentrum. UNN Tromsø er lokalsykehus for Troms og nordre Nordland, og universitetssykehus for Nord-Norge.

Mobildekning i Helse Nord

Dekningspatruljen har gjennomført prosjekt for utbedring av mobildekning i Helse Nord i deler av sykehuset. Anlegget består av totalt 154 antenner fordelt på A-fløy og PET-bygget.

Universitetssykehuset Nord-Norge 2022 – Nøkkeltall

 • Budsjett: 8,7 milliarder
 • Døgnopphold somatikk, psykiatri, rus: 38 491
 • Gjennomsnittlig liggetid : 5,4 dager
 • Antall sengeplasser i somatikk: 577
 • Antall sengeplasser i psykisk helse og rusbehandling: 227
 • Polikliniske konsultasjoner inkludert dagbehandling: 398 429
 • Antall månedsverk: 7137
 • Årsverk leger: 1002
 • Årsverk sykepleiere, inkl. jordmødre: 2504
 • Sykefravær: 10,3 %
 • Antall publikasjoner: 398
 • Praksisopphold studenter: 2 524
 • Doktorgradsavhandlinger: 16

Andre sykehusbygg hvor Dekningspatruljen har vært og er involvert

– Førde Sentralsykehus for Helse Vest
– Campus Haukeland for Helse Vest
– Nye Haugesund Sykehus for Helse Fonna
– Ålesund Sykehus for Helse-Midt
– Finnmarksykehuset for Helse Nord
– Hammerfest sykehus for Helse Nord
– Narvik sykehus for Helse Nord
– Nytt psykiatribygg for Helse Sør-Øst
– Drammen sykehus for Helse Sør-Øst

Les mer om Helse Nord her

Les mer om andre helseprosjekt her

Kontakt oss

Telefon: +47 55 00 55 00
E-post: post@dekningspatruljen.no
Åpningstid: Man – fre: 8:00 – 16:00

Hovedkontor

Noen av våre prosjekter

Havila Kystruten

Byfjordparken

Helse Nord

Bybanen i Bergen

Vi bruker dine data til å forbedre og tilpasse innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du vår personvernserklæring. Les mer