Personvernerklæring

Her finner du informasjon om hvordan vi ivaretar dine personlige opplysninger

Introduksjon

Dekningspatruljen hvorav eier Dekningspatruljen AS, er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter vår nettside.

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hensikten er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av vårt nettsted.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker,
beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

Samtykke

For å kunne benytte deg av tjenestene tilgjengelig på våre nettsider er det nødvendig at du gir oss visse etterspurte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi deg tilgang til den forespurte tjenesten.

Ved å bruke tjenester på våre nettsider, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Hvis barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.

Behandlingsansvarlig

dekningspatruljen.no er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i
forbindelse med vår virksomhet etter gjeldende personopplysninglovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av vårt nettsted, vil vi kunne behandle dine personopplysninger,
inkludert, men ikke begrenset til:
• Adresse
• Brukernavn
• E-postadresse
• Firmanavn
• Informasjon om din bruk av våre nettsider, eksempelvis din søkehistorikk, hvilke undersider som besøkes
• Enhetstyper
• Informasjon om kontaktperson
• IP-adresser
• Mailsporing
• Navn
• Nettleserinnstillinger
• Operativsystem
• Telefonnummer
• Trafikkdata

Slik lagres informasjonen:

Informasjon innhentet gjennom skjema på våre nettsider. Dette lagres i vårt CRMsystem i wordpress.com, 
Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med
mindre annet følger av lov.

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Slik innhentes informasjonen:

Vi behandler personopplysninger som du avgir via skjemaer på våre nettsider.

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at
opplysninger om deg behandles konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester
og benytte våre nettsider.

Vi vil behandle personopplysninger som vi mottar direkte fra deg eller på tekniske måter (for
eksempel automatisk registrering via våre servere) for de formål som er beskrevet under og for å
kunne tilby, overvåke og analysere bruken av tjenester og nettsidene samt gjennomføre vedlikehold
og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av tjenester og
nettsidene på en best mulig måte.

Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og nettsidene, vil vi behandle dine
personopplysninger for å:
• Gi tilgang til våre produkter og tjenester
• Sende ut relevant informasjon
• Håndtere kundeservice

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger
uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Hvis vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil
vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike
tjenester til oss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine
personopplysninger det formål.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for
behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den
til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk
av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige
myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse
med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi
kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling
av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en
bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen.

Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Tredjepartslinker

Vi kan ha lenker på våre nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll.
Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige
retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du
besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

Dine rettigheter

Du som bruker av våre nettsider har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid
gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite
hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av
personopplysninger vi lagrer om deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det
som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte:

post@dekningspatruljen.no

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine
personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde
og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg,
for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall
personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger. 

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for
å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd
hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon
misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våre tjenester og nettsider,
vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av
avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.

Ved avvik vedrørende dine personopplysninger vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.
Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan overføres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og
andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av
personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne
personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Oppdatert personvernerklæring finner du her Privacy Statement DEKNINGSPATRULJEN AS Wed Apr 17 2024

Sist oppdatert: 17.04.2024

Vi bruker dine data til å forbedre og tilpasse innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du vår personvernserklæring. Les mer