Norges ledende leverandør av kundefinansiert mobildekning

Dekningspatruljen er Norges ledende leverandør av kundefinansiert innendørsdekning. Med stor kapasitet og høy kompetanse, gjennomfører vi årlig små og store prosjekter over hele Norge.

For alle

Dekningspatruljen bistår alle type virksomheter uavhengig av virksomhetens størrelse, bransje eller mobiloperatør. 

Dekningspatruljen er en operatøruavhengig leverandør som har spesialisert seg på å bistå virksomheter med å sikre optimal utendørs og innendørsdekningen. Vi tilbyr rådgivning, prisestimater, befaring og dekningsmåling, kommersiell avklaring (søknad mot operatør), radioplan og detaljprosjektering samt montasje, idriftsettelse, dokumentasjon i henhold til operatørenes gjeldende krav samt drift & support av løsning.

Dekningspatruljen samarbeider med rådgivende ingeniørselskaper, totalentreprenører, elektroentreprenører og prosjektansvarlige over hele Norge.

Våre kunder er teleoperatører, eiendomsforvaltere, butikkjeder, helseregioner, kommuner, fylkeskommuner samt alle typer private og offentlige virksomheter uavhengig av størrelse, bransje, beliggenhet eller hvilken operatør som benyttes.

Dekningspatruljen har prosjektkontor i øst, vest og i Midt-Norge.

En trygg arbeidsplass

Dekningspatruljen har et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom. Sentralt i vårt HMS arbeid er de ansattes risikobilde, systematisk opplæring, bedriftshelsetjeneste og en fungerende vernetjeneste. Vi er opptatt av at vår tilstedeværelse skal virke positivt på våre omgivelser. 

Vi hjelper deg med innendørs mobildekning

En leverandør å stole på

Dekningspatruljen leverer alltid høyeste kvalitet til avtalt tid og innenfor avtalt kostnadsramme.

Dekningspatruljen har som målsetting å fremstå som den mest samarbeidsvillige og løsningsorienterte aktøren i bransjen. Våre dyktige medarbeidere sørger for at prosjektene blir levert i henhold til avtalt tid og kostnadsramme.

Dekningspatruljen er godkjent leverandør i StartBANK

StartBANK er et felles leverandør register som sikrer kunder tilgang til pålitelige og seriøse leverandører. Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen», etablert denne felles registreringsordningen for BA-næringen. Formålet med registreringen er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører i BA-næringen og at aktørene kan konkurrere på like vilkår. 

Dekningspatruljen har Ekomnettautorisasjon

Alle virksomheter som tilbyr installasjon og vedlikehold av ekomnett skal ha ekomnettautorisasjon (ENA) innvilget av nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Formålet med autorisasjonen er å sikre at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at ansatte i virksomheten har nødvendige kvalifikasjoner.

Vestlandshuset - God innendørs mobildekning

Kompetanse, effektivitet og samhandling

Vi har satt sammen en organisasjon bestående av svært kompetente mennesker med ulik alder,  sosial bakgrunn, erfaring innen telekom samt geografisk tilknytning.

Like viktig som å ha dyktige og kompetente medarbeidere, er å ha samarbeidspartnere som også besitter høy kompetanse. Derfor samarbeider Dekningspatruljen med mobiloperatører, rådgivende ingeniørselskaper, totalentreprenører, elektroentreprenører og prosjektansvarlig over hele Norge. 

Samlet setter dette oss i stand til å gjennomføre prosjekter på en ryddig og kostnadseffektiv måte.

Vi bruker dine data til å forbedre og tilpasse innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du vår personvernserklæring. Les mer